Wes Galczynski & Power Train
Rank #1 | New York, United States


Genre : Rock and roll

Bio : "Wes Galczynski & Power Train is a Blues-Rock band formed in Stalowa Wola, Poland in May 2012. The album "No. 1" the band released in November, 2016 has been awarded the first prize in annual "Blues Top 2016" poll in "The Best Polish Album" category for "Your Blues" magazine. This album is also the result of the four year band evolution that begun with a blues repertoire which with time slowly evolved into more blues-rock fueled sound. To verify this, buy it, grab a beer, kick back, turn it up and take a ride with them. "It is not too often you hear a band outside of the United States that plays American style Blues-Rock with the intensity that I have heard from Wes Ga??czy??ski & Power Train! My first experience of this band was that they were our boys from America! Maybe Texas? But only to my amazement I found out they are from Stalowa Wola, a small town in the great country of Poland! Their style is beyond anything I am currently hearing here in the States! I hope they can tour here in U.S. of A, and let us American blues lovers see what Poland is creating! Cheers to Wes Ga??czy??ski and Power Train and to all my new rockin' blues friends in Poland! " - Paul Lucero, Oakland, CA *********************************************************************************************************************************************************** "Wes Ga??czy??ski & Power Train powsta?? w maju 2012 r. Stalowej Woli. Styl ich grania mo??na sklasyfikowa─? jako Rock 'n' Roll Blues. Typowe ameryka??skie, rasowe brzmienie wyr????nia zesp???? spo??r??d innych polskich zespo????w. Jesieni─? 2016 ukaza??a si─? debiutancka p??yta zespo??u, kt??ra, z marszu, w plebiscycie czytelnik??w kwartalnika Ô?żTw??j BluesÔ?Ł "Blues Top" 2016 w kategorii "Najlepsza p??yta roku" otrzyma??a Grand Prix 2016 r. Od chwili wydania p??yta by??a wielkokrotnie prezentowana w regionalnych i internetowych stacjach radiowych w ca??ej Polsce i zbiera pochlebne recenzje. Red. Wojciech Mann otworzy?? swoj─? audcyj─? "Manniak po ciemku" dwoma utworami z p??yty "No.1" i wystawi?? zespo??owi bardzo dobr─? recenzj─?. Red. Jan Chojnacki zaprezentowa?? p??yt─? i zesp???? ju?? dwukrotnie w audycji "Bielszy odcie?? bluesa". Zesp???? tworz─? Wies??aw Wes Ga??czy??ski (vocal, gitary), Pawe?? Gielarek (bas), Filip Ciuru?? (perkusja). Wyst─?py zespo??u odbierane s─? bardzo entuzjastycznie, jako ??e tchnie od zespo??u rozpieraj─?c─? energi─?. Zesp???? ma za sob─? liczne wyst─?py w ca??ej Polsce. Zesp???? zaprezentowa?? si─? przebojowo na kilku festiwalach bluesowych, z kt??rych najbardziej znamienite to Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim, Olszy??skie Noce Bluesowe, czy najwi─?kszy festiwal bluesa w Polsce Rawa Blues Festival " . W tym roku zesp???? ponownie zaproszono do wyst─?pu na 37 Rawa Blues Festival. "- Wes Ga??czy??ski, gitarzysta, ze swoim zespo??em ze Stalowej Woli dali ognia zupe??nie nie??le i od pierwszego utworu, kt??rego wys??uchali??my, a?? do ko??ca temperatura nie opada. Jest ca??y czas ostro, mocno, tak mi przywodzi to na my??l na przyk??ad Georga Thorogooda (ameryka??skiego muzyka rockowego i bluesowego Ô?? przyp.) chwilami. I ten Ô?żslideÔ?Ł i ta energia. Nawet si─? zastanawia??em, czy nie powinien artysta, wzorem wielu innych, chocia?? tkn─?─? troszk─? takiego utworu bardziej lirycznego, pokaza─?, ??e r??wnie?? jego rokendrolowo-bluesowa dusza ma zak─?tki romantyczne, no ale widocznie tak si─? to u??o??y??o. S??ucha si─? tego dobrze i chyba trzeba g??o??no. Wes Ga??czy??ski, jego debiut p??ytowy, przyznaj─?, ??e s??ucha si─? tego dobrze i ??e to debiut udany." Ô?? red. Wojciech Mann

TRACKS

# Song Title Time Download
1 My Woman 00:03:02 sale
2 I'll Sleep When I Die 00:04:05 sale
3 Get Clean 00:03:15 sale
4 True Love 00:03:14 sale
5 Sex On A Stick 00:03:38 sale
preview all songs