The Broken Bridges
Rank #1 | Moss Beach, United Kingdom


Genre : Neo-progressive rock

Bio : Zesp???? The Broken Bridges powsta?? na pocz─?tku 2014 roku z inicjatywy Marka Habryna(gitara wokal), kt??ry to wraz z Wojciechem Podemskim (gitara teksty) i Patrycjuszem Gamalczykiem (??wczesny g????wny wokal) zamierzali wykonywa─? akustyczne covery piosenek Pink Floyd. Wszystko dzia??o si─? jak to zwykle bywa przypadkiem - pad??o has??o "napiszmy w??asn─? piosenk─?" Marek napisa?? muzyk─? Wojtek tekst i w ten spos??b na akustycznej gitarze powsta?? pierwszy utw??r "Endless Road" . Okaza?? si─? by─? bardzo wpadaj─?cym w ucho utworem, co poci─?gn─???o za sob─? wizj─? stworzenia prawdziwego zespo??u. Prze??omem by??o lato gdzie uda??o si─? pozyska─? sekcj─? (Micha?? Kusz - bas oraz Marek Sobiecki - perkusja) oraz ostatniego instrumentalist─? Grzegorza Grzank─? graj─?cego zar??wno na klawiszach jak r??wnie?? na akordeonie guzikowym. Pr??by ruszy??y pe??n─? par─? Marek uk??ada?? kolejne utwory Wojtek pisa?? teksty . Do sk??adu do??─?czy??y r??wnie?? ch??rzystki. W najwi─?kszym sk??adzie zesp???? liczy?? a?? 8 os??b. Pierwszy koncert odby?? si─? 29.11.2014 w klubie Akcent w G-dzu go??cinny wyst─?p na koncercie OPP Grudzi─?dz. P????niej kolejny w G-dzu i Kwidzynie. Zesp???? rozwija?? si─? i w czerwcu 2015 wokalista Patrycjusz Gamalczyk o??wiadczy?? , ??e przeprowadza si─? do Norwegii , co poci─?gn─???o szereg w─?tpliwo??ci co dalej. W ko??cu po perturbacjach za mikrofonem stan─??? autor muzyki Marek Habryn. Pierwszy koncert z nowym frontmanem odby?? si─? w sierpniu w Barczewie na Festiwalu Error. P????niej znowu Grudzi─?dz i bardzo udany wyst─?p u boku obecnych ju?? na rynku Keep Rockin' oraz Art of Illusion na Kuyavian Prog Fest we W??oc??awku. W mi─?dzy czasie od lutego 2015 trwa??o nagrywanie. Ze wzgl─?du na tracki wokalu przed??u??y??o si─? ono do wiosny 2016, ale 6 maja zesp???? koncertem w Klubie Akcent w G-dzu przypiecz─?towa?? wydanie swojej pierwszej Epki, kt??r─? uda??o si─? wyda─? dzi─?ki wsp????finansowaniu z Urz─?du Miasta. W obecnej chwili zesp???? przygotowuje si─? do jesiennej trasy promuj─?cej p??yt─?...Obecny sk??ad zespo??u : Marek Habryn (wokal / gitara) Grzegorz Grzanka (instr. klawiszowe/akordeon guzikowy) Micha?? Kusz (bas) S??awomir Kaligowski (perkusja) Joanna Pulkowska (drugi wokal)

TRACKS

# Song Title Time Download
1 Endless Road 00:03:53 stream
2 I've found my hiding place 00:07:33 stream
3 Looking for my hiding place 00:06:36 stream
4 The Gate 00:02:30 stream
5 Tune in! 00:06:19 stream
preview all songs