Mentally SleepWalking
Rank #1 | Moss Side, United Kingdom


Genre : Progressive metal

Bio : Cz??onkowie zespo??u Iza Szumilas - Wokal Konrad Garula - Wokal, Gitara prowadz─?ca Dawid Jochymek - Gitara rytmiczna Orlando Bloom - Bas Karghul - Perkusja Miasto rodzinne Jaworzno Biografia W 2010 roku dw??ch koleg??w po??─?czona pasja do tworzenia w??asnej muzyki postanowi??a spotka─? si─? w gara??u i tak powsta??o Black Emotions Pocz─?tki zespo??u by??y ci─???kie i burzliwe, zmagali??my si─? z brakiem wokalisty, basisty i gitarzysty. Na prze??omie 2013/2014 zesp???? prze??y?? prawdziwy roz??am, odszed?? za??o??yciel zespo??u, jednak po 4 miesi─?cach roz??─?ki wr??ci?? z pot─???nym pierdolni─?ciem, co skutkowa??o pojawieniem si─? nowych cz??onk??w zespo??u oraz zmiana nazwy na Mentally Sleepwalking. Kolejny prze??om nast─?pi?? w marcu 2015 kiedy to musieli??my si─? po??egna─? z dwoma cz??onkami. W sierpniu 2015 wprowadzili??my si─? do nowego miejsca oraz uzupe??nili??my braki w zespole. Oficjalny powr??t zespo??u nast─?pi?? 23 kwietnia 2016 r.

TRACKS

# Song Title Time Download
1 MENTALLY SLEEPWALKING - DESTRUCTIVE MIND 00:03:42 stream
2 MENTALLY SLEEPWALKING - MY LIES 00:03:54 stream
3 MENTALLY SLEEPWALKING - NOBODY HEARS YOU 00:04:46 stream
4 MENTALLY SLEEPWALKING - YOU ARE MY BREATH 00:03:33 stream
preview all songs